• Wij begeleiden u door het schaderegelingsproces en inventariseren samen met u uw schade.
  • Wij beoordelen wie aansprakelijk is voor een ongeval, wij adviseren u daarover en wij nemen de correspondentie met de betrokken partijen op ons.
  • Wij leggen de door u gemaakte kosten neer bij de aansprakelijke partij en wij regelen een voorschot.
  • Wij bedenken oplossingen die misschien niet direct voor de hand liggen om uw schade te verhalen.
  • Wij becijferen het te vorderen smartengeld, waarbij wij met alle aspecten van de immateriële schade rekening houden.

Gratis spreekuur »

Medisch adviseur

Wij hebben een medisch adviseur die ons adviseert gedurende het hele medische traject. Hij adviseert ons ook over de noodzaak van een onafhankelijk medisch onderzoek, een medische expertise, en wie daarvoor ingeschakeld zou kunnen worden.

Als blijkt dat er tussentijds ook andere deskundigen ingeschakeld moeten worden, dan regelen wij dat, vaak in overleg met de medisch adviseur. Denk aan een arbeidsdeskundige. Indien nodig starten wij een voorlopig getuigenverhoor of een deelgeschilprocedure of schakelen wij een rekenbureau in.

Wij overleggen voor u met de verzekeraar zodat al vroeg eventuele problemen gesignaleerd kunnen worden. Als u hersteld bent of als duidelijk is geworden dat uw klachten en beperkingen blijvend zijn, zorgen wij ervoor dat uw schade wordt afgewikkeld met de verzekeraar. Uiteraard doen wij dat altijd in nauw overleg met u als cliënt.

Kosteloze kennismaking

Wij zijn een gespecialiseerd kantoor met specifieke kennis en veel ervaring. Met frisse, energieke en begripvolle begeleiding loodsen wij u door het schaderegelingsproces. Wij komen graag naar u toe in de regio Arnhem, Gelderland en Achterhoek voor een eerste kennismaking. Dat is altijd geheel kosteloos voor u.

Gratis spreekuur »