De ergste nachtmerrie van iedere ouder is dat hun kind iets overkomt. Een ongeval van een kind kan ondanks alle zorgvuldigheid soms niet voorkomen worden. Als het ongeval door een derde is veroorzaakt, kunnen de emoties hoog oplaaien in de toch al turbulente tijd na het ongeval.

In deze voor u moeilijke periode kunnen wij de bijbehorende administratieve zorgen en het verhalen van de kosten op ons nemen.

Gratis spreekuur »

Verkeersongeval kind

Uw kind kan een ongeval overkomen als hij of zij aan het verkeer deelneemt. Kinderen zijn in het verkeer extra kwetsbaar omdat zij de verkeerssituaties nog niet goed kunnen overzien. De letselschade van een kind dat door een gemotoriseerde verkeersdeelnemer is aangereden, dient bijna altijd voor de volle 100% vergoed te worden.

Aansprakelijkheid school

In sommige gevallen kan de school aansprakelijk worden gesteld als uw kind op school letselschade oploopt. De school dient namelijk de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Doet de school dat onvoldoende, dan kan de school aansprakelijk zijn voor het ongeval van uw kind.

Het beoordelen van de aansprakelijkheid van de school vereist zorgvuldig onderzoek. De deskundige letselschade advocaat mr. E. Bige of een van de letselschadejuristen op haar kantoor kan dit werk uit handen nemen.

Gratis spreekuur »