Een bedrijfsongeval of arbeidsongeval is een ongeval dat u overkomt tijdens uw werk. Uw werkgever dient voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen.

Heeft u letsel opgelopen bij een bedrijfsongeval en heeft de werkgever de op hem rustende zorgplicht geschonden? Dan is de werkgever voor de vergoeding van uw schade in beginsel aansprakelijk.

Gratis spreekuur »

Vergoeding letselschade

Voordat u een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval ontvangt, zal de aansprakelijkheid voor dat ongeval vastgesteld moeten worden. Vaak is dat een langdurig en juridisch ingewikkeld proces. Wij kunnen u helpen om de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval vast te stellen en uw schade te verhalen.

Schadevergoeding bedrijfsongeval

Wilt u een eerste advies over uw mogelijkheden om uw schade te verhalen na een bedrijfsongeval? Neem dan contact op met de deskundige letselschade advocaat mr. E. Bige of een van de letselschadejuristen op haar kantoor.

Gratis spreekuur »