12 dec
Rechtbank Arnhem

Column: letselschade verhalen via het strafproces

Onlangs ben ik benaderd door iemand die mishandeld is met letselschade tot gevolg. Zij informeerde naar haar mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen. De dader zou binnenkort voor de strafrechter moeten komen. Daarom adviseerde ik haar zich in het strafproces te voegen.

Voordelen van voeging in strafproces

Ik probeerde de voordelen ervan aan de betrokkene uit te leggen. De zitting was al bepaald en de schade was al grotendeels bekend. Als de rechter met voldoende aandacht naar de schadespecificatie zou kijken, zou zij haar vordering toegewezen krijgen. Als het toegewezen bedrag de schade niet zou dekken, zou zij altijd nog in een civiele procedure schadevergoeding kunnen vragen.

De betrokkene was in de door mij genoemde mogelijkheid van voeging niet geïnteresseerd. Zij wilde een procedure bij de civiele rechter beginnen. Ik legde uit dat een civiele procedure geld kost, vaak zeer belastend is en het is van tevoren niet te zeggen of de kosten op de dader verhaald kunnen worden.

Geen onnodige juridisering

Een advocaat is bovendien overbodig bij voeging in een strafzaak. Medewerkers van Bureau Slachtofferhulp kunnen daarbij uitstekend hulp bieden. Onnodige juridisering van een zaak wordt daardoor achterwege gelaten.

Voorschot van schadevergoeding

Een ander voordeel van voeging in het strafproces is dat het Centraal Justitieel Incassobureau het toegewezen bedrag bij de dader int. Slachtoffers kunnen in aanmerking komen voor een voorschot op hun schade als de veroordeelde acht maanden nadat het vonnis onherroepelijk is geworden nog niet alles heeft betaald. Gaat de dader in beroep dan wordt er geen voorschot betaald. Dat is jammer, omdat daardoor het perspectief op het krijgen van een schadevergoeding binnen afzienbare tijd verdwijnt.

Emotionele beslissing

De beslissing om zich wel of niet in het strafproces te voegen wordt vaak op emotionele gronden genomen. Rationale argumenten zoals de belasting en de kosten die een civiele procedure oplevert, het feit dat je van een kale kip geen veren kunt plukken, of het voorschot dat je na een strafprocedure kunt krijgen, zijn niet voor ieder slachtoffer doorslaggevend. Als de emoties hoog oplopen en wraakgevoelens de boventoon voeren, legt de rede het vaak af. Zo ook in dit geval.

Letselschade advocaat

Meer informatie over het verkrijgen van een schadevergoeding na letselschade? Neem contact op met letselschade advocaat mr. E. Bige in Arnhem voor een vrijblijvende kennismaking.

Contact

Foto: HenkvD