3 nov
rechtsbijstandverzekering

Onverwachte problemen bij een rechtsbijstandverzekering

Veel mensen, ook velen van mijn cliënten, hebben een rechtsbijstandverzekering. Ook ik heb zo’n verzekering, ongevraagd door mijn verzekeraar in mijn maag gesplitst gekregen. Die verzekering heeft uitsluitend betrekking op behartiging van mijn belangen als ik een ongeval zou krijgen. Dat ik letselschadeadvocaat ben en zelf mijn belangen uitmuntend kan behartigen werd bij die verzekering niet in acht genomen. Op mijn polisblad verscheen opeens de rubriek “rechtsbijstand”.

Ik heb het maar zo gelaten. De jaarpremie is laag en baat het niet, schaadt het niet, was mijn gedachte. Wel heb ik mij afgevraagd of ik mijn belangen aan ieder willekeurig persoon werkzaam bij een rechtsbijstandverzekeraar zou willen toevertrouwen. Mijn conclusie was: NEEN.

Niet omdat zij mijn belangen misschien niet op de juiste wijze zouden kunnen behartigen, maar omdat de rechtsbijstandverzekeraars meestal ver van de betrokkenen kantoor houden, vaak moeilijk te bereiken zijn, en soms weken niet op terugbelverzoeken reageren.

Service en bereikbaarheid

Vaak klagen betrokkenen over de service die een rechtsbijstandverzekeraar biedt. Bereikbaarheid van een belangenbehartiger is voor een behoorlijke belangenbehartiging een voorwaarde. Mijn cliënten komen allemaal uit de omgeving en kunnen mijn kantoor binnenlopen. Ik sta ze dan ook, als ik op kantoor ben, altijd te woord. Naast gedegen kennis van het vak, het eerste vereiste bij het kiezen van een belangenbehartiger, is de service die men krijgt, een van de aspecten die mij ertoe zouden nopen mijn eigen belangenbehartiger uit te zoeken.

Uiteraard zou ik altijd naar een collega-advocaat gaan die gespecialiseerd is in letselschade. Mag ik dat doen van de rechtsbijstandverzekeraar en zo ja wanneer?

Vrije advocaatkeuze

In 2013 heeft het Europese Hof van Justitie het recht om een eigen advocaat te kiezen, ook al is men voor rechtsbijstand verzekerd, onderstreept. Men kan zich uitsluitend door een zelfgekozen advocaat laten bijstaan op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar als er sprake is van een procedure in een zaak waarbij de bijstand van een advocaat verplicht is. Dit is logisch. Maar ook dan werpen de rechtsbijstandverzekeraars obstakels op.

Een advocaat die gekozen is door het slachtoffer is namelijk duurder dan een advocaat die tegen vaste tarieven voor de rechtsbijstandverzekeraar werkt. Deze tarieven zijn soms zelfs zo laag dat advocatenkantoren uitsluitend hun weinig ervaren krachten op de belangenbehartiging zetten.

Ik zou zelf geen bijstand willen van een advocaat zonder de specialisatieopleiding voor letselschade en die dus weinig ervaring heeft met letselschadezaken. Maar ik ken de praktijk. De meeste slachtoffers die een belangenbehartiger zoeken, beschikken niet over deze kennis.

Onderzoek de voorwaarden

Het is dan ook zeer aan te raden om te onderzoeken welke vergoeding voor een zelfgekozen advocaat in uw rechtsbijstandverzekering is opgenomen. De vergoeding die voor de kosten van een externe advocaat beschikbaar wordt gesteld, is meestal veel lager dan de vergoeding die uit het polisblad blijkt.

Vraag altijd bij de verzekeraar naar de vergoeding die betaald wordt aan een gekozen advocaat voordat u die inschakelt. Die vergoeding blijkt meestal uit de kleine lettertjes van de polisvoorwaarden. Voor het verzekerde bedrag kan een zelfgekozen advocaat de zaak meestal niet behandelen. Als u dat bedrag weet, kunt u beoordelen of de premie die u maandelijks jaar in jaar uit betaalt, desgewenst ook zijn vruchten afwerpt.

Letselschadeadvocaat Arnhem

Wilt u meer informatie over een rechtsbijstandverzekering bij letselschade? Neem contact op met letselschade advocaat Bige in Arnhem.

Contact